Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grudziądzu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
RODO

INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych w WKU w Grudziądzu

Zgodnie z art.13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku
 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:


1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Grudziądzu ul. Legionów 48A 86-300 Grudziądz, którą reprezentuje Wojskowy Komendant Uzupełnień.

 

2. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Kontakt tel.: 261 468 20 79, 261 48 20 84 lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1.


3. Cele i podstawy przetwarzania

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grudziądzu informuje, że przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.), ustaw nakładających inne zadania, obowiązki i prawa, a także przepisów wykonawczych do tych ustaw, oraz rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej, służby kandydackiej
oraz zawodowej służby wojskowej, obsługi procesów rekrutacji czy też umożliwienia interesantom realizacji obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi.

 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w powyższym punkcie, informujemy, że Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które są uprawnione do odbioru danych w uzasadnionych przypadkach oraz na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych wyznaczonych
w pkt 3, niemniej jednak nie krócej niż okres wskazany w przepisach archiwizacji. 

6. W związku z przetwarzaniem przez WKU w Grudziądzu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem,
  że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych,
  ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Wojskowy Komendant Uzupełnień w Grudziądzu; 
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 
 • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;

7. W przypadku uznania, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez WKU
w Grudziądzu naruszają przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grudziądzu
Legionów 48A
86-300 Grudziądz
tel. 261482077
fax. 261482069
wkugrudziadz@ron.mil.pl

  
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.