Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grudziądzu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
REKONWERSJA

Pomoc rekonwersyjna to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żółnierzy zawodowych , którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, w zakresie przekwalifikowania zawodowego, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia.

Innymi słowy, to jest to, co struktury rekonwersji robią, by żołnierzom opuszczającym służbę łatwiej był zaadaptować się na cywilnym rynku pracy. Jest to istotne zwłaszca dla tych żołnierzy, którzy szeregi armii opuszczą bez prawa do choćby najniższej wosjkowej emerytury
 
Na pomoc rekonwersyjną składają się:

 • przekwalifikowaniedoradztwo zawodowe
 • praktyki zawodowe
 • pośrednictwo pracyPobierz wniosek o sfinansowanie kosztów w ramach pomocy rekonwersyjnej i wymagane załączniki.

 

UPRAWNIENI DO POMOCY REKONWERSYJNEJ 

 

1. Były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej albo który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej cztery lata, w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy.

2. Żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie:
a) doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata,

b)przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata,

c) praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat,

 • udzielanej przez właściwe organy.

 

3. W ramach pomocy, o której mowa w pkt. 1 i 2, mogą być pokrywane koszty:

 • przekwalifikowania zawodowego w wysokości limitu – 75 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym;
     - po 4 latach służby wojskowej – 2400 zł;  
     - po 9 latach służby wojskowej – 4800 zł;
     - po 15 latach służby wojskowej – 7200 zł;
 • przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, lub do miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem do wysokości równowartości dwudziestu przejazdów, których koszt jednostkowy nie przekracza ceny biletu jednorazowego w 2 klasie pociągu według taryfy pośpiesznej;
 • zakwaterowania (w miejscu szkolenia) w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej do równowartości trzydziestu noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za noclegi określonego w przepisach;
 • nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej w przypadku żołnierza służby kontraktowej.

Koszty przejazdów i zakwaterowani pokrywa się jeżeli przejazd odbywa się na odległość powyżej 50 kilometrów w jedną stronę. Pomoc w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy realizowana jest bezpłatnie przez właściwe organy wojskowe.

4. Z pomocy, o której mowa w pkt. 1, mogą korzystać bezterminowo również małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:

 • zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych,
 • zmarł w okresie trzech lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku  z wykonywaniem zadań służbowych.

5. Małżonkom oraz dzieciom, o których mowa w pkt. 4, oraz byłym żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej wskutek  ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pokrywa się koszty, w wysokości 300% określonego w pkt. 3.
 
Uwaga: w przypadku nieukończenia  przekwalifikowania zawodowego z winy uprawnionego, koszty podlegają zwrotowi.
 
6. Żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna jest udzielana na pisemny wniosek skierowany do dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego, za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej.
 
7. Byłemu żołnierzowi zawodowemu oraz małżonkowi i dzieciom żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, pomoc rekonwersyjna jest udzielana na ich pisemny wniosek skierowany do dyrektora WBE, właściwego ze względu na miejsce ich zamieszkania, za pośrednictwem właściwego ze względu na terytorialny zasięg ich działania szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego lub wojskowego komendanta uzupełnień.

 

ADRESY I TELEFONY
INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ REKONWERSJĄ KADR
W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

  

Departament Spraw Socjalnych - Zespół ds. Polityki Rekonwersji i BHP
00-911 Warszawa , Al. Niepodległości 218
  tel. 261-845-599; 261-845-515
fax: 261-840-432


CENTRALNY OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
02-097 Warszawa, ul. Banacha 2
tel. 261-826-678; 261-826-679; 261-826-680
fax: 261-826-674
e-mail: coaz.warszawa@mon.gov.pl
Więcej o rekonwersji kadr

OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
85-915 Bydgoszcz, ul. Warszawska 10
tel. 261-415-306/307/308/309, fax: 261-415-319
e-mail: oazbydgoszcz@ron.mil.pl


SPECJALISTA ds. REKONWERSJI
85-915 Bydgoszcz, ul. Warszawska 10
tel. 261-415-005, fax: 261-415-038
e-mail: wszwbydgoszcz@ron.mil.pl


NIEETATOWY PEŁNOMOCNIK
WKU W GRUDZIĄDZU DS. REKONWERSJI
86-300 Grudziądz ul. Legionów 48A
  tel. 261-482-085
e-mail: wkugrudziadz@ron.mil.pl

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grudziądzu
Legionów 48A
86-300 Grudziądz
tel. 261482077
fax. 261482069
wkugrudziadz@ron.mil.pl

  
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.