Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grudziądzu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Oferty powołań do ZSW

Poniżej przedstawiamy aktualne oferty powołań: 

 

 

W związku z formowaniem Dowództwa 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz batalionu dowodzenia w Siedlcach, dnia 22 oraz 23.01.2019 od godz. 08:30 odbędą się pierwsze kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej. Miejsce stawiennictwa - ul. Składowa 39 08-110 Siedlce.
Kontakt 261 351 410, 261 351 405.


 

Informujemy, że 5. Pułk Inżynieryjny w Szczecinie Podjuchy prowadzi kwalifikacje na stanowiska służbowe przeznaczone dla szeregowych zawodowych. Przedmiotowe kwalifikacje prowadzone są w 5. Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchy ul. Metalowa w każdą środę w godzinach 08:00-12:00 (stawiennictwo na godz. 08:00). Najbliższe kwalifikacje prowadzone będą w dniach 16, 23, 30.01.2019.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 261 454 788.


 

Informujemy, że najbliższe kwalifikacje dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych w JW 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72 odbędą się 18 stycznia i 08 lutego 2019r. o godz. 08:30.


 

 Wojska Obrony Terytorialnej kontynuują proces formowania Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. W związku z tym informujemy, że w każdy piątek rozpoczynając od 11.01.2019r. od godz. 08:30 do godz. 12:00 w kompleksie budynków koszarowych przy ul. Piastowskiej 2-7 w Toruniu (wejście od ul. Dobrzyńskiej) będą prowadzone rozmowy kwalifikacyjne dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do zawodowej służby wojskowej.
Kontakt 261 432 605, 261 432 612.


 

Informujemy, że JW 4115 Gliwice posiada wakujące stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych.


 

Informujemy, że w 1. Ośrodku Radioelektronicznym istnieją wakujące stanowiska służbowe przeznaczone dla żołnierzy zawodowych. Najbliższe terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej to 16 i 29.01.2019r.
Kontakt 261 513 485, 261 513 441.


 

Informujemy, że w JW 1230 w Warszawie Wesołej ul. Okuniewska 1 odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w dniu 22.01.2019r. od godz. 08:00.
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 261 812 108, 261 812 306, 261 812 344.


 

Informujemy, że w 2019 roku w JW 4495 w Krakowie przeprowadzone będą kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w następujących terminach:

08, 22 stycznia 2019r.
12 lutego 2019r.
12 marca 2019r.
9 kwietnia 2019r.


 

Informujemy, że w 2019 roku w 6. batalionie dowodzenia przeprowadzone będą kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach:

15, 29 stycznia 2019r.
12, 26 lutego 2019r.
12, 26 marca 2019r.
9, 30 kwietnia 2019r.
14, 28 maja 2019r.
11, 25 czerwca 2019r.
3, 17 września 2019r.
8, 22 października 2019r.
5, 19 listopada 2019r.
3, 17 grudnia 2019r.


 

Informujemy, że w 6. batalionie dowodzenia w Krakowie istnieją wolne stanowiska służbowe przeznaczone dla żołnierzy zawodowych w korpusie podoficerów i oficerów młodszych.


 

Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej na rok 2019 organizowanych w JW 4115 Gliwice ul. Gen. Andersa 47:

- 16 i 26 styczeń 2019 godz. 08:00
- 13 i 20 luty 2019 godz. 08:00
- 13 i 20 marzec 2019 godz. 08:00
- 10 i 17 kwiecień 2019 godz. 08:00
- 15 i 22 maj 2019 godz. 08:00
- 12 i 19 czerwiec 2019 godz. 08:00
- 11 i 18 wrzesień 2019 godz. 08:00
- 16 i 23 październik 2019 godz. 08:00
- 13 i 20 listopad 2019 godz. 08:00
- 4 i 11 grudzień 2019 godz. 08:00.


Przypominamy, iż trwa nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym Wojsk Specjalnych w 2019 roku w Ośrodku Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu.

Szczegółowe informacje o procesie rekrutacji można znaleźć na poniższej stronie https://jwk.wp.mil.pl/pl/articles/list/suzba-w-jednostce-j/

Kwestionariusze i wnioski dla kandydatów są do pobrania na stronie https://jwk.wp.mil.pl/…/2018-11-234-pliki-do-pobrania-osro…/

Kontakt: 261 101 465, 261 101 342


Informujemy, że w JW 1230 w Warszawie Wesołej ul. Okuniewska 1 odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w dniach 04 oraz 18.12.2018r. o godz. 08:00. Kontakt 261 812 344, 261 812 109.


 

 Informujemy, że JW 4115 Gliwice posiada wakujące stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych.


 

Informujemy, że w 6. batalionie dowodzenia w Krakowie zmieniono termin kwalifikacji dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej z dnia 4.11.2018r. na dzień 11.12.2018r.


 

Informujemy, że w 2. Pułku Inżynieryjnym w Inowrocławiu występują wakujące stanowiska przeznaczone dla żołnierzy w korpusie oficerów młodszych, podoficerów oraz dla szeregowych zawodowych posiadających prawo jazdy kat. C, C+E. W związku z powyższym postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów przeprowadzone zostanie w dniu 21.11.2018r. o godz. 08:00 w 2. Pułku Inżynieryjnym. Kontakt - 261 436 448.


 

 Informujemy, że w 11 Oddziale Gospodarczym w Bydgoszczy istnieją wolne stanowiska służbowe przeznaczone dla żołnierzy zawodowych w korpusie oficerów i podoficerów.


 

Informujemy, że w 1. Ośrodku Radioelektronicznym w Grójcu istnieją wakujące stanowiska przeznaczone dla żołnierzy zawodowych. Najbliższe terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej to 20.11.2018r. oraz 04 i 19.12.2018r. Kontakt - 261 513 485, 261 513 441.


 

Informujemy, że w 1. batalionie kawalerii powietrznej w Leźnicy Wielkiej istnieją wakujące stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych. Weryfikacje prowadzone są w każdy wtorek oprócz dni ustawowo wolnych od godz. 9:00 w JW 4393. Kontakt - 261 168 204, 261 168 218.


 

 Informujemy, że JW 4115 Gliwice posiada następujące wakujące stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych: OPERATOR, RACHMISTRZ, KIEROWCA-RATOWNIK.


 

JW 4391 Tomaszów Mazowiecki. Najbliższe kwalifikacje dla szeregowych zawodowych (godzina 08:30):
09.11.2018
16.11.2018
30.11.2018
07.12.2018
14.12.2018
21.12.2018

 


 

Informujemy, że w JW 1230 w Warszawie odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej 07.11.2018 o godzinie 08:00.


 

 Informujemy, że 27.11.2018 w 15 Bygadzie Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu odbędą się kwalifikacje kandydatów do ZSW we wszystkich korpusach osobowych.


 

 W 2019 r. w Ośrodku Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu realizowane będzie szkolenie wojskowe kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych na potrzeby korpusu osobowego wojsk specjalnych. 
Limit przyjęć do Ośrodka Szkolenia wynosi 30 miejsc. 
Osoby ubiegające się o przyjęcie do dnia 31 marca 2019 r. składają do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego dla tych osób wojskowego komendanta uzupełnień, wnioski wraz z dołączonymi do tych wniosków dokumentami, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandytatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1627 oraz z 2017 r. poz. 71).


 

Informujemy, że trwa nabór kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów wśród żołnierzy rezerwy w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu.

W każdy piątek od 19.10.2018r. od godz. 08:30 w kompleksie budynków koszarowych przy ul. Piastowskiej 2-7 w Toruniu (wejście od ulicy Dobrzyńskiej) będą prowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

Kontakt tel.: 261 432 605


 

Informujemy, że w JW 1230 w Warszawie Wesołej ul. Okuniewska 1 odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w dniu 22.10.2018r. od godz. 08:00.

Kandydaci powinni:
- mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;
- posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF;
- posiadać strój sportowy oraz obuwie sportowe do ćwiczeń w hali sportowej.

Informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 261-812-107, 261-812-404, 261-812-109, 261-812-344.


 

 Najbliższe kwalifikacje dla szeregowych zawodowych w JW 4391 w Tomaszowie Maz. odbędą się 12 i 19 października od godz. 8:30.


 

Informujemy, że w 1 ORel w Grójcu istnieją wolne stanowiska dla żołnierzy zawodowych. Kontakt: 261 513 485 lub 261 513 441


 Informujemy, że w 1 BLT można ubiegać się na stanowiska w korpusie pdf. i of. Szczegóły: 261 821 739


 

 Informujemy, że 5 PInż w Szczecinie w każdą środę prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej. Kontakt: 261 454 788. Najbliższe terminy: 03.10.2018, 10.10.2018


 

Informujemy, że JW 4115 w Gliwicach poszukuje szeregowych w specjalnościach strzelców oraz kierowców ratowników. Kontakt: 261 111 726


 

Informujemy, że w 6BDOW w Krakowie są miejsca dla NSR oraz żoł. zaw. Kontakt: 261 135 534


 

Dnia 27.09.2018 w 2 PINŻ w Inowrocławiu o godzinie 08:00 przeprowadzone zostanie postępowanie kwalifikacyjne do kandydatów do Zawodowej SW. Kontakt: 261 436 448 


 

18-09-2018 r.

 

  Informujemy , że w 3 batalionie drogowo- mostowym przeprowadzona zostanie kwalifikacja dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych w dniu 08 października 2018 r.;

 

 

 

Stawiennictwo kandydatów na godzinę 8:00 w dniu kwalifikacji .

 

W dniu egzaminu kandydaci powinni posiadać.: 

 

  • strój sportowy,
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z  wychowania fizycznego,
  • dowód osobisty,
  •  książeczka wojskowa,
  • dokumenty  potwierdzające posiadanie wykształcenie i kwalifikacje,
  •  żołnierze po zakończeniu służby przygotowawczej – zaświadczenie o ukończeniu służby oraz opinię po zakończeniu wojskowych ćwiczeń rotacyjnych.

 

 

 

Zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny z sekcją personalną 
3   batalionu drogowo- mostowego , w sprawie zgłoszenia osoby na kwalifikacje
 – tel . 261 434 203 , 261 434 204 ,261 434 329, 

 


 

Informujemy, że w JW 4391 w Tomaszowie Mazowieckim istnieją wolne stanowiska dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych.

Najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 07 i 21 września 2018r. o godz. 08:30 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:
- dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- strój sportowy;
- przybory piśmiennicze.

 


 

Informujemy, że w 12. Dywizjonie Trałowców w Świnoujściu istnieją wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej żołnierzy rezerwy korpusu szeregowych.

Jednocześnie informujemy, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej oraz NSR odbywają się w każdy wtorek miesiąca o godz. 10:00.

Kontakt tel.: 261242120 lub 261242521.


 

Informujemy, że w JW 4495 w Krakowie występują wakujące stanowiska przeznaczone dla żołnierzy zawodowych.

Termin najbliższych kwalifikacji: 19 czerwca 2018r.

Kontakt tel.: 261134551.

 


 

Informujemy, że w Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZRP w Warszawie istnieją wakujące stanowiska służbowe w korpusie podoficerskim oraz oficerskim.

Kontakt tel.: 261882762, 261882762, 261892528.


 

 Informujemy, że w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie istnieją wolne wakaty dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej oraz NSR

 


 

Informujemy, że w Dowództwie 16 Dywizji Zmechanizowanej w Białobrzegach istnieją wolne stanowiska dla żołnierzy rezerwy.

Kontakt tel.: 261887467 lub 261887468.


 

Informujemy, że 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej oraz NSR.

Kwalifikacje odbędą się 26.09.2018r. od godz. 08:00.

Kontakt tel.: 261611525 - korpus oficerów, 2626121526 - korpus podoficerów, 261611683 - korpus szeregowych zawodowych oraz 261611464 - NSR.

 


 

Informujemy, że w 1. Ośrodku Radioelektronicznym w Grójcu istnieją wakujące stanowiska przeznaczone dla żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy NSR.

Najbliższy termin kwalifikacji to 28.08.2018r.

Kontakt tel.: 261513485 lub 261513441.

 


 

 Informujemy, że w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie istnieją wolne wakaty do zawodowej służby wojskowej oraz NSR.


 

Informujemy, że 6 batalionie logistycznym w Krakowie przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i NSR. 
Termin kwalifikacji w 2018 r.:
- 12 września;
- 10 października;
- 07 listopada;
- 12 grudnia.

Na kwalifikacje powinno się zabrać kserokopie ostatniej opinii służbowej.


 

 Informujemy, że JW 4115 Gliwice posiada wakujące stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych. 


 

Informujemy, że w JW 1230 w Warszawie Wesołej ul. Okuniewska 1 odbędą się w dniu 06.08 oraz 21.08.2018r od godz. 08:00 kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej.

Kandydaci powinni:
- mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;
- posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF;
- posiadać strój sportowy oraz obuwie sportowe do ćwiczeń w hali sportowej.

Informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 261-812-109, 261-812-344.


 

Informujemy, że 5 Pułk Inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych.

Kwalifikacje prowadzone są w każdą środę w godz. 08:00 - 12:00 (stawiennictwo na godz. 08:00). 
Najbliższe kwalifikacje odbędą się:
- 1 sierpnia 2018r. 
- 8 sierpnia 2018r. 
- 22 sierpnia 2018r. 
- 29 sierpnia 2018r.

Miejsce stawiennictwa: 5 pinż Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 39.

Kontakt tel.: 261454788.


 

20-07-2018

21 BLT w Świdwinie poszukuje kandydatów: 

1. Młodszy Podoficer Specjalista

2. Kierownik Stacji

3. Technik

Do kontaktów roboczych wyznaczono por. Mateusz Błaszczyk (tel. 261 533 145, kom. 519 038 135)


 

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grudziądzu
Legionów 48A
86-300 Grudziądz
tel. 261482077
fax. 261482069
wkugrudziadz@ron.mil.pl

    
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.